حقوق و عیدی کارگران باید تا پایان سال پرداخت شود

حقوق و عیدی کارگران باید تا پایان سال پرداخت شود

به گزارش کلهرنیوز ، هوشنگ بازوند روز پنجشنبه در نشست فرمانداران استان که تعدادی از مدیران اجرایی نیز حضور داشتند، افزود: برای اینکه کارگری بدون حقوق و عیدی باقی نماند مدیران باید حقوق و مزایای خود را به پس از دریافت حقوق...