خسارت بیش از ۲میلیارد و۸۰۰ میلیون ریالی سیل و رانش زمین به زیرساخت های مخابراتی شهرستان اسلام آبادغرب

خسارت بیش از ۲میلیارد و۸۰۰ میلیون ریالی سیل و رانش زمین به زیرساخت های مخابراتی شهرستان اسلام آبادغرب

به گزارش کلهرنیوز ، اكبر حاصلي در گفتگو با اسلام آبادخبر ، اظهار کرد: : بر اثر سیل اخیر و رانش زمین بیش از 2میلیاردو800 میلیون ریال به زیرساخت های مخابراتی شهرستان خسارت وارد شده است. وی افزود: به علت تخریب پل روستای...