اجرای طرح بزرگ سردسیری نیازمند ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار است

اجرای طرح بزرگ سردسیری نیازمند ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار است

استاندار کرمانشاه گفت: اجرای طرح بزرگ سردسیری نیازمند ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار است که تامین این میزان از اعتبار نیازمند جذب منابعی فراتر از بودجه عمومی دولت است. به گزارش کلهرنیوز  ، هوشنگ بازوند در نشست بررسی مسایل...