ثبت آئین های نوروز گامی برای تقویت صنعت گردشگری

ثبت آئین های نوروز گامی برای تقویت صنعت گردشگری

مناطق شهری و روستایی استان های کُردنشین ایران هر سال از نیمه دوم اسفند میزبان آئین های سنتی استقبال از نوروز و بهار طبیعت است که به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل شده است.کُردها در استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان...