شماره تماس: ۰۹۱۸۹۳۲۷۹۴۹

سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۱۰۴۰۲۲۰۶۴۵

ایمیل: info@kalhornews.ir