نام وب سایتنوع فعالیتآدرس دامین
پایگاه خبری تسنیمخبریhttps://www.tasnimnews.com
پایگاه خبری - تحلیلی اسلام اباد خبرخبریhttp://eslamabadkhabar.ir