شما همو‌طنان و همشهریان عزیز می‌توانید سوژه‌ها و تصاویر خبری خودتان را از طریق فرم ذیل و یا به شماره ۰۹۰۳۵۱۱۷۴۲۹ در پیام‌رسان تلگرام، تصاویر و فیلم‌ها را برای وب سایت خبری کلهرنیوز ارسال کنید، فرآورده‌های خبری شما با نام خودتان در سایت کلهرنیوز منتشر خواهد شد.

شماره تماس: ۰۹۰۳۵۱۱۷۴۲۹
سامانه پیامکی ما: ۵۰۰۰۱۰۴۰۲۲۰۶۴۵

  • فایل ها را به اینجا بکشید