خانم مرضیه ادیب منش  مسئول کتابخانه و انجمن فرهنگی اجتماعی اندیشه ریحانه مهربخش گواور

خانم مرضیه ادیب منش مسئول کتابخانه و انجمن فرهنگی اجتماعی اندیشه ریحانه مهربخش گواور

کلهرنیوز : لطفا خودتان را برای خوانندگان این پایگاه خبری تحلیلی معرفی بفرمایید. مرضیه ادیب منش هستم کارشناسی ارشد رشته علوم اطلاعات ودانش شناسی اهل وساکن بخش گواور شهرستان گیلانغرب بعنوان مسول وکتابدار کتابخانه عمومی...