ابطال و تعلیق ۶۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان کرمانشاه

ابطال و تعلیق ۶۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان کرمانشاه

به گزارش کلهرنیوز  ، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، مدیر کل استاندارد استان از اقدام  این اداره کل نسبت به ابطال و تعلیق ۶۱ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد بر روی فرآورده های تولید شده در...