رصد ماهواره‌ای جابه‌جایی پوسته زمین در زلزله ۲۱ آبان ازگله /جابه‌جایی ۹۰ سانتی‌متری پوسته زمین در سرپل ذهاب

رصد ماهواره‌ای جابه‌جایی پوسته زمین در زلزله ۲۱ آبان ازگله /جابه‌جایی ۹۰ سانتی‌متری پوسته زمین در سرپل ذهاب

به گزارش کلهرنیوز ،  معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران با بیان اینکه این سازمان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای پدیده‌هایی چون خشکسالی، حریق و گردوغبار را مورد پایش دائمی قرار می‌دهد، گفت: داده‌های...