جابجایی مسافران در روز طبیعت با خودروهای باری ممنوع است

جابجایی مسافران در روز طبیعت با خودروهای باری ممنوع است

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: هرگونه جابجایی مسافر روی قسمت بار خودروهای باری بسیار خطرناک و در عین حال ممنوع است. به گزارش کلهرنیوز  ،به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد حیدری" اظهار داشت: ماموران راهنمایی و...