اولین جلسه شورای ششم شهر کرمانشاه کنسل شد

اولین جلسه شورای ششم شهر کرمانشاه کنسل شد

به گزارش کلهرنیوز،قرار بود عصر امروز سه شنبه اولین جلسه شورای ششم شهر کرمانشاه برگزار شود اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا برای رسمیت یافتن جلسه، این نشست کنسل شد. جلسات شورای شهر ۱۱ نفری کرمانشاه با هشت نفر...