فرمت آستانه، تنها ابتکار مؤثر در برقراری صلح در سوریه بوده است

فرمت آستانه، تنها ابتکار مؤثر در برقراری صلح در سوریه بوده است

رؤسای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه ای مشترک، تاکید کردند: فرمت آستانه، تنها ابتکار بین‌المللیِ مؤثری بوده است که به کاهش خشونت در سراسر سوریه کمک کرده است. به گزارش کلهرنیوز  از مهر، رؤسای جمهوری اسلامی...