تکیه بیگلربیگی کرمانشاه یادگاری از دوران قاجار

تکیه بیگلربیگی کرمانشاه یادگاری از دوران قاجار

عمارت تکیه بیگلربیگی یکی از مقاصد گردشگری شهر کرمانشاه، یادگاری به جا مانده از دوران قاجار است که در بافت قدیمی این شهر و در خیابان مدرس مقابل مسجد جامع قرار دارد. به گزارش کلهرنیوز ؛ ساخت این تکیه در سال 1309 توسط عبداله...