جهت رشد اقتصادی و اشتغال پایدار باید ، فرهنگ خرید کالای ایرانی نهادینه شود

جهت رشد اقتصادی و اشتغال پایدار باید ، فرهنگ خرید کالای ایرانی نهادینه شود

امروزه در همه جا صحبت از مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان و عدم وجود اشتغال پایدار هست اما تاحالا به این باور نرسیده ایم که مشکل کار کجاست ؟یکی ازراه حل ها خرید کالای ایرانی است البته در اینکه کالای ایرانی هم یک سرو گردن از...