اختصاص یکدستگاه خود رو آبی خاکی به جمعیت هلال احمر اسلام آباد غرب

اختصاص یکدستگاه خود رو آبی خاکی به جمعیت هلال احمر اسلام آباد غرب

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اسلام آباد غرب از اختصاص یکدستگاه خود رو آبی خاکی به جمعیت هلال احمر اسلام آباد غرب خبر داد. غلام اسدی رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اسلام آبادغرب در گفتگو با اسلام آباد خبر، ازاختصاص...