قیمت دلار در کانال ۵هزار تومان می‌ماند/ ارز زیادی در دست مردم وجود دارد

قیمت دلار در کانال ۵هزار تومان می‌ماند/ ارز زیادی در دست مردم وجود دارد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مدیریت صحیحی را در بازار ارز ندارد، گفت: این سوء مدیریت به خصوص در ماه های پایانی سال 96 نمود بیشتری داشت و موجب افزایش قیمت دلار شد. به گزارش کلهرنیوز ، علی اکبر کریمی...