شهادت مأمور انتظامی توسط قاچاقچیان در قصرشیرین

شهادت مأمور انتظامی توسط قاچاقچیان در قصرشیرین

فرماندار قصرشیرین گفت: یک مأمور انتظامی از پرسنل انتظامی شهرستان قصرشیرین در درگیری با قاچاقچیان سوخت به شهادت رسید. به گزارش کلهرنیوز ، یک مأمور انتظامی از پرسنل انتظامی شهرستان قصرشیرین در درگیری با قاچاقچیان سوخت...