تمامی مرزنشینان مشمول مصوبه دولت برای واردات کالا هستند

تمامی مرزنشینان مشمول مصوبه دولت برای واردات کالا هستند

به گزارش کلهرنیوز ، مرادعلی تاتار روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به اینکه مرزهای پرویزخان و خسروی 2 مرز رسمی هستند، به دنبال راهی برای ایجاد معبر جدیدی در پرویزخان برای واردات کالا و فعالیت کوله...