قاچاق دام زنده از مرزهای غربی متوقف شده است

قاچاق دام زنده از مرزهای غربی متوقف شده است

به گزارش کلهرنیوز  ، سیدقاسم جاسمی  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص قاچاق دام زنده از مرزهای غرب کشور، گفت: در حال حاضر شرایط کنترل خروج دام زنده و مولد از کشور مطلوب شده و به حالت عادی خود...