امکان پیوند قلب در کرمانشاه فراهم می‌شود

امکان پیوند قلب در کرمانشاه فراهم می‌شود

به گزارش کلهرنیوز ، بهناز کریمی در گفتگو با  خبرنگار مرصاد اظهار داشت: بر اساس سیاست گذاری های کشوری به طور متوسط باید سالانه ۳۰ مورد اهدای عضو در استان ها انجام شود و با این حال از ابتدای سال تنها چهار مورد پیوند اعضا در...