اجرای طرح عیدانه کتاب در راستای پایتخت کتاب ایران در اسلام آباد غرب

اجرای طرح عیدانه کتاب در راستای پایتخت کتاب ایران در اسلام آباد غرب

با حضور فرماندار جمعی از فعالان فرهنگی طرح عیدانه کتاب در راستای پایتخت کتاب ایران در اسلام آباد غرب برگزار شد. به گزارش کلهرنیوز از اسلام آباد خبر، با حضور فرماندار جمعی از فعالان فرهنگی طرح عیدانه کتاب در راستای...