کیومرث چراغی – ورزشکار و کوهنورد کرمانشاهی

کیومرث چراغی – ورزشکار و کوهنورد کرمانشاهی

کلهر نیوز : لطفا خودتان را برای مخاطبان کلهر نیوز معرفی کنید ؟ سرهنگ مهندس کیومرث چراغی جانباز و آزاده هشت سال دفاع مقدس و کارشناس ارشد بهداشت و تغذیه - فیزیولوژیست ورزشی - مربی درجه یک ملی- و کارشناس دادگستری در امور...