به گزارش کلهرنیوز، جهانبخش حیدری فرماندار اسلام آباد غرب ، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر اسلام آبادغرب و حمیل را به ترتیب  دارندگان بیشترین رأی به شرح آگهی هی ذیل اعلام کرد.

وی افزود: در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

حیدری تصریح کرد: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام نام خانوادگی نام پدر نشانی محل کار یا محل سکونت و امضای شاکی و شاکیان را داشته باشد.

 

/اسلام آبادخبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :