به گزارش کلهرنیوز، محمد مرادی اظهار کرد: با همکاری همه مشترکین در تمامی تعرفه‌ها و کاهش مصرف برق توسط مشترکین و همچنین انجام مدیریت مصرف توسط مشترکین خانگی و تجاری و جابجایی برخی از مصارف غیرضروری از ساعت اوج بار به ساعات کم باری، خاموشی با برنامه جهت مشترکین خانگی نخواهد بود.

وی افزود: در سایر تعرفه‌ها از جمله مصارف کشاورزی، ادارات و صنعتی نیز بر اساس تفاهم نامه‌ها و قوانین و مصوبات هیئت وزیران، مدیریت مصرف بار صورت خواهد گرفت، باتوجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر و انتظار همکاری‌های همه جانبه از سوی مشترکین در راستای مدیریت بهینه مصارف، برنامه قطعی برق وجود نخواهد داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: از همه مشترکین که نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری مدیریت بار و انرژی با شرکت توزیع برق اقدام نمودند همانند مشترکین کشاورزی و صنعتی، انتظار داریم به همه تعهدات مندرج در تفاهمنامه پایبند بوده و با رعایت موارد مدیریت مصرف، از مشوق‌های موردنظر نیز بهره‌مند گردند.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه دارای بیشترین تعداد مشترکین خانگی است، خاطر نشان ساخت: لذا مصرف انرژی نیز بالطبع در مصارف خانگی، بیشتر خواهد بود، مصرف برق در تعرفه خانگی تقریبا ۴۳ درصد همه تعرفه‌ها و مصرف صنعتی نیز تقریبا ۱۱ درصد کل مصارف می‌باشد که به این ترتیب نیز انتظار مدیریت مصرف، از همه مشترکین خانگی و همکاری این دسته از مشترکین در راستای کمک به کاهش بار نیز، از اولویت‌های بالایی برخوردار است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در ادامه یادآور شد: به منظور عبور موفق از پیک بار تابستان، برنامه‌های متعددی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و به انحای مختلف، این برنامه ریزی‌ها به اطلاع مشترکین مربوطه رسیده است، از جمله این مشوق‌ها می‌توان به ۵ ساعت خاموشی چاه‌های آب کشاورزی در ساعات پیک و رایگان شدن مصارف در ۱۹ ساعت بعدی نام برد، مشترکین صنعتی نیز درصورت همکاری با شرکت توزیع برق و براساس تفاهم نامه‌های منعقده بینابین از مشوق‌های درنظر گرفته شده طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل‌های اعلامی از سوی شرکت توانیر، برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: مصارف خانگی زیر الگوی مصرف نیز از مشوق‌های مرتبط و پاداش‌های درنظر گرفته شده بهره‌مند خواهند بود که موارد، اطلاع رسانی گردیده است.
شایان ذکر است که مشترکین پرمصرف خانگی در اولویت نصب کنتور‌های هوشمند و قطع برق در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف (عدم کاهش مصرف)، قرار خواهند گرفت، همچنان که بار‌ها اطلاع رسانی شده است، مصارف مازاد بر الگوی مصرف متعارف جهت خانوار‌های پرمصرف خانگی از نرخ غیر یارانه‌ای به منظور محاسبه این مصارف مازاد، استفاده خواهد شد و مشترکین خانگی زیر الگوی مصرف متعارف نیز از نرخ یارانه‌ای مصوب، بهره‌مند هستند.

مرادی ادامه داد: درخصوص مشترکین خانگی کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز در صورت مصرف .. ۵۰ درصد الگوی مصرف متعارف، شامل معافیت در پرداخت می‌باشند، باتوجه به بررسی بعمل آمده، حدود ۸۰ درصد از مشترکین خانگی در سطح استان، دارای مصارف متعارف بوده و جزو مشترکین خوب مصرف قلمداد می‌گردند و الباقی مشترکین نیز دارای تخطی از مصارف بوده و مشمول نرخ‌های غیر یارانه‌ای و در اولویت قطع برق و نصب کنتور هوشمند قرار خواهند داشت که انتظار رعایت مصارف نیز از این دسته از مشترکین پرمصرف را داریم.

منبع: تابناک

 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :