به گزارش کلهرنیوز  از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ این ماسک به شماره ۹۷۰۴۱ مورخ اول آذر ماه ۹۷ در سازمان اختراعات کشوری ثبت شد.
مخترعان، اهداف ارائه شده در طراحی این ابزار را کاهش دادن ریسک برگشت محتویات معده به داخل دهان و ریه، کاهش ریسک ورود هوا به داخل معده، جلوگیری از عقب افتادن زبان و افزایش تهویه ایمن و موثرتر ریوی بیمار دانستند و تاکید کردند این ماسک در تمامی بیمارستان ها، بخش های بالینی و اورژانس های پیش بیمارستانی کاربرد دارد.
این اعضای هیأت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه این ماسک از ۹ بخش تشکیل شده است گفتند: بدنه ، دهانه، دهانه لوله مری با سرپوش، مجرای لوله ای مری، بالن پیلوت مری ، بالشتک بادی، ورودی هوای بالشتک، کاف لوله مری و دهانه لوله به مری از جمله بخش های مختلف این ماسک است.
آنان اساس طراحی و مکانیسم این اختراع را استفاده از بلوک کننده های مسیر کاف داری که در مسیر مری بیمار هنگام تهویه با ماسک گذاشته می شود دانستند و گفتند: با استفاده از مجرای لوله ای کاف دار متصل به دهانه داخلی ماسک هنگام قرارگیری ماسک روی دهان و بینی بیمار؛ این مجرا به داخل دهان و به سمت مری بیمار فرستاده می شود، با پر کردن کاف بادی لوله مجرا که داخل مری قرار گرفته از ورود محتویات به داخل دهان و ریه جلوگیری شده و می توان با فرستادن سوند نلاتون به داخل مجرا محتویات و هوای داخل معده حین تهویه را خارج کرد.
این محققان افزودند: با توجه به اینکه مسیر عبوری این مجرا روی زبان است از عقب افتادن زبان و انسداد راه هوایی جلوگیری کرده ضمن اینکه خطرات و عوارض ورود هوا به داخل معده را کاهش داده و تهویه موثرتر و ایمن تر برای بیمار را فراهم می کند.
برقراری راه هوایی و انجام تهویه بوسیله ماسک های تنفسی و بیهوشی یکی از اقدام های بالینی است که در عرصه پزشکی برای رساندن اکسیژن به ریه ها در بیماران با نارسایی و ایست تنفسی انجام می گیرد.
برای انجام این کار از وسایل و تجهیزاتی مثل ماسک های تنفسی و بیهوشی استفاده می شود که خطراتی مانند ورود هوا به داخل معده و یا عقب افتادن زبان و در نتیجه کاهش تهویه موثر می شود لذا اهداف ارائه شده در طراحی این ابزار کاهش دادن ریسک برگشت محتویات معده به داخل دهان و ریه، کاهش ریسک ورود هوا به داخل معده، جلوگیری از عقب افتادن زبان و افزایش تهویه ایمن و موثرتر ریوی بیمار می باشد.

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :