به گزارش کلهرنیوز ، حسن احمدی با بیان اینکه دستورالعل کشوری پرداخت تسهیلات اشتغال به عشایر با شفافیت و صراحت عنوان نشده است، اظهارداشت: تنها استان کرمانشاه از میان استان های همجوار نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه در استان تاکنون۲۰۰ درصد اضافه بر سهم تعیین شده تسهیلات اشتغال به عشایر پرداخته شده است، افزود: با توجه به اینکه این تسهیلات مازاد بر سهمیه پرداخت شده است شرایطی گذاشته شده تا تنها به عشایر واقعی و ۱۰۰ درصدکوچ رو و به منظور اشتغال زایی برای جوانان پرداخت شود.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه بیان کرد: حداکثر سن در نظر گرفته شده برای بهره مندی از تسهیلات اشتغال ۵۰ سال در نظر گرفته شده است.

احمدی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات کم شده اما قطع نشده است گفت: تسهیلات پرداخت شده طبق شرایط اعلام شده به تعداد خاصی از عشایرمشمول پرداخت می شوند.

وی عنوان کرد: به افرادی که سن آنان بالای ۵۰ سال است اما پرونده تشکیل داده اندو هزینه هایی متحمل شده اند تسهیلات تعلق می گیرد و این محدود کردن برای عشایری است که بعدها نسبت به ثبتام اقدام کردند و سهمیه پرداخت تکمیل شده و جوابگوی همه عشایر نبوده است./مرصاد

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :