به گزارش کلهرنیوز ، قاضی دادگاهی در منهتن آمریکا شکایتی را که نظامیان آمریکایی و خانواده های آن ها علیه ۹ بانک خارجی مطرح کرده بودند، رد کرد.

شاکیان مدعی شده بودند که این ۹ بانک به ایران خدمات بانکی را ارائه کرده بودند که به زعم آنان به انجام ۵۵ حمله علیه نظامیان آمریکایی در عراق کمک کرده است.

بر اساس رأی قاضی پرونده، اتهامات مطرح شده علیه بانک ها آن قدر با حملات انجام شده طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ بی ارتباط است که نمی توان تحت قوانین فدرال آمریکا در مبارزه با تروریسم آن ها را بررسی کرد.

شکایت علیه این نه بانک، شامل بانک های انگلیسی و آلمانی، توسط نظامیان آمریکایی نجات یافته از حملات ادعایی و همچنین خانواده های قربانیان این حوادث مطرح شد بود.

شاکیان در شکایتی ۵۳۳ صفحه ای مدعی شده بودند که بانک های مذکور در مراودات بانکی با ایران مخفی کاری کرده، تبادلات پولی را دستکاری و هویت واریز کنندگان حوالجات را پنهان کرده اند./تسنیم

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :