به گزارش کلهرنیوز ، در این مدت، برخی استان‌های کشور بیش از این میزان و برخی کمتر از این رقم بارش داشته‌اند. بررسی آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد استان لرستان با ۱۰۷۳ میلیمتر بارش، پربارش‌ترین استان کشور در سال آبی جاری است.

همچنین استان سیستان و بلوچستان با ۷۰٫۴ میلیمتر بارش کم‌بارش‌ترین استان کشور در سال آبی جاری است. این استان به همراه استان یزد ۲ استان کشور هستند که در سال آبی جاری زیر ۱۰۰ میلیمتر بارش داشته اند.

 

منبع: تسنیم

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :