به گزارش کلهرنیوز ، مهندس کریمی مدير جهاد كشاورزي شهرستان اسلام آباد غرب گفت: با توجه به شرایط آب و ھوایی یکی از آفات مهم مزارع کلزا شته مومی کلزا است که طی عملیات مبارزه با این آفت تا کنون در سطح ۶۵۰ هکتار از مزارع ، زیر نظر کارشناسان فنی این مدیریت سمپاشی انجام شده است .

مدیرجهاد کشاورزي شهرستان از کشاورزان خواست که به توصیه هاي فنی کارشناسان این مدیریت نسبت به تهیه سموم آفت کش از فروشگاههاي مجاز اقدام کنند.

وی افزود: علف های هرز از دیگرعوامل خسارتزای کلزا بوده که در مصرف آب، نور و مواد غذایی با کلزا رقابت کرده و باعش کاهش عملکرد محصول می شود. خسارت علفهای هرز بصورت مستقیم روی عملکرد دانه بوده وبصورت غیرمستقیم بذور علفهای هرز روی کیفیت روغن تولیدی و کنجاله میباشد که در سطح ۷۸۵ هکتار علفهای هرز پهن برگ و ۱۳۶۹ هکتار علفهای هرز باریک برگ کنترل انجام شده و همچنین در سطح ۱۴۵۵ هکتار مبارزه با جوندگان در مزارع کلزا انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار اسلام آبادخبر ،  در مراسم روز مزرعه محصول کلزا  نیز که  با حضورکارشناسان ، کشاورزان و مسئولین در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار گردید، مهندس کریمی در این مراسم از مزارع شاخص کلزا در روستاهای مومه ای، گراوند و باریکه نظام بازدید نمود و کشاورزان ضمن آشنایی با ارقام کشت شده کلزا در منطقه با آفات مهم کلزا و روشهای کنترل آنها آشنا شدند همچنین توسط کارشناسان مسایل و اصول به زراعی ، تغذیه گیاهی، آبیاری، تنظیم ادوات و کالیبراسیون به کشاورزان آموزش داده شد و به سوالات مطرح شده توسط کشاورزان پاسخ دادند.

تصاویر تکمیلی:

منبع:اسلام آبادخبر

این خبر را به اشتراک بگذارید :