به گزارش کلهرنیوز ، ابراهیم شکیبا اظهار داشت: براساس بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به محدودیت دسترسی به تجهیزات نمونه‌گیری و کیت‌های تشخیصی، دشواری روش نمونه‌برداری و خطر انتقال بیماری در حین نمونه‌برداری، درحال حاضر تعداد محدودی از موارد در لیست غربالگری اولیه آزمایشگاهی قرار دارد.

وی ادامه داد: افراد سرپایی علامت‌دار با سن بالای ۶۰ سال و با وجود بیماری زمینه‌ای (گروه‌های پرخطر ازنظر عوارض کووید ۱۹) و زنان باردار، افراد در تماس با فرد مبتلا به شرط با سن بالای ۶۰ سال و با وجود بیماری زمینه‌ای (گروه‌های پرخطر ازنظر عوارض کووید۱۹) و زنان باردار، زندانیان علامت‌دار (درقرنطینه ورودی توصیه می‌شود درصورت دسترسی به تست، برای همه افراد تست انجام شود، در غیر اینصورت در صورت تشخیص یک فرد مبتلا برای همه افراد درتماس باوی تست انجام شود).

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کارکنان زندان در تماس مستقیم با زندانی مبتلا، معتادین متجاهر علامت‌دار در مراکز ماده ۱۶، کارکنان مراکز ماده ۱۶ در تماس مستقیم با معتادین متجاهر، مددجویان سامانسراها، مراکز نگهداری معلولین و سالمندان علامتدار و سایر مراکز تجمعی، کارکنان سامانسراها، مراکز نگهداری معلولین و سالمندان وسایر مراکز تجمعی در تماس مستقیم با مددجویان مبتلا؛ اتباع خارجی علامتدار ساکن در مهمان شهرها، اتباع داخلی علامتدار وارد شده از کشورهایی باشیوع بالا و پرسنل شاغل در بخش‌های ویژه کووید ۱۹ و کارکنان ارائه خدمات برای کووید ۱۹ در واحدهای PHC از جمله افراد مستعد برای گرفتن تست کرونا هستند./فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :