به گزارش  کلهرنیوز ، سردار منوچهر امان اللهی روز سه شنبه در همایش یک روزه فرماندهان انتظامی شهرستان های منطقه اورامانات در روانسر افزود: آنچه که به کار نیروی انتظامی ارزش و کیفیت می بخشد و تکمیل کننده وظایف و ماموریت های این نیرو خواهد بود نظر و قضاوت مردم در باره عملکرد آن است.
وی با بیان اینکه ارج گذاشتن به مردم و نظر آنها باید سرلوحه فعالیت های پرسنل ناجا باشد، تصریح کرد: باید به نحوی وظایف و ماموریت ها را انجام دهیم که به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.
فرمانده انتظامی کرمانشاه ادامه داد: باید شناخت درست و اساسی از وظایف، اوضاع و احوال پیرامون، مخاطبان، اهداف و اولویت ها داشته باشیم و با برنامه ریزی در جهت انجام و اجرای آنها تلاش کنیم.
امان اللهی اظهار داشت: اگر خواهان موفقیت و مقبولیت و اعتماد عمومی در جامعه هستیم باید بدون برنامه ریزی و شناخت عمل نکنیم و وظایف خود را بدرستی انجام دهیم.
وی رفتار و روش مناسب را یکی از اصول کار نیروی انتظامی دانست و اضافه کرد: رفتار و روش مناسب موجب رضایت جامعه، همراهی کردن مردم و پیشبرد امور خواهد شد.
فرمانده انتظامی کرمانشاه تاکید کرد: افراط و تفریط سم کار نیروی انتظامی است بنابراین باید تکریم مردم را از اصول کار بدانیم.
فرماندار شهرستان روانسر نیز گفت: امروز شاهد تحولی شگرف در مفهوم امنیت انسانی هستیم به گونه ای که ناامنی و افرایش فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر در این مفهوم شده است.
حسین ویسمرادی افزود: تهدیداتی مانند جرم و جنایت که ساخته دست بشر است از مهمترین تهدیدها علیه امنیت انسانی است و این مقوله موجب شده متولیان امنیت ، جامعه را از آسیب های جسمی ، روحی ، روانی و ناامنی مصون نگه دارند.
وی تصریح کرد: امنیت ملی باید به گونه ای باشد که موجبات رضایتمندی و مشروعیت سیاسی از حکومت فراهم شود و انسجام اجتماعی و احساس رضایت از کشور نیز ارتقا یابد.
فرمانده انتظامی روانسر نیز گفت: امنیت دارای لایه های مختلفی است که برای هر کدام از آن ها باید برنامه داشت که یک بخش آن مربوط به پلیس و بخش های دیگر در حوزه کاری سایر ادارات و ارگانها ، مردم و رعایت حقوق و احترام به قوانین است.
سرهنگ محمد قنبری افزود: باید توجه داشته باشیم امنیت پدیده ای اجتماعی است و همه آحاد مردم و مسئولان باید در راستای حفظ و استقرار آن کوشا باشیم.
این مقام انتظامی ادامه داد: مردم شهرستان های منطقه اورامانات نقش خود را در راستای ایجاد و استقرار امنیت بخوبی ایفا کرده اند و وجود امنیت مطلوب در سطح منطقه نشان از این واقعیت است./ایرنا

این خبر را به اشتراک بگذارید :