قطعا حق مردم است که بدانند مدیران دولتی چقدر حقوق و مزایا دریافت می کنند و در دوران صدارت چه اموالی اضافه کردند. اما موضوعی که می تواند بیشتر مورد توجه باشد، ایجاد یک سامانه با همین ساز و کار اما با بهره وری بهتر است. به نظر می رسد اگر سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه نظارتی، مالیات بر دارایی و درآمد افراد را لحاظ کند، بخش بزرگی از مشکلات حل شده و مردم اعتماد بیشتری به مدیران خود خواهند داشت. این روش در کشورهای پیشرفته مورد استفاده می گیرد به طوری که از تولید، مالیاتی دریافت نمی شود اما همه افرادی که به دارایی خود می افزایند و حقوق دریافت می کنند، باید ماهانه نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

دارایی همه اموالی است که به نام یک شخص خواهد بود و شامل خودرو، زمین، ساختمان و … می شود. سازمان امور مالیاتی باید میزان ریالی دارایی را در نظر بگیرد و بالاتر از آن رقم را مشمول مالیات‌های تصاعدی کند. در این صورت افراد کم درآمد مطمئن می‌شوند اگر افرادی پولدار هستند، قطعا مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. همچنین دستگاه های نظارتی و مردم می توانند میزان دارایی افراد و میزان مالیاتی را که پرداخت می کنند ، مشاهده کنند. سازمان امور مالیاتی در این زمینه باید دقت نظر زیادی داشته باشد تا میزان درآمد و دارایی هر فرد مشخص شود.

در دنیا مالیات به دو روش اخذ می شود؛ یکی مالیات بر درآمد و دیگری مالیات بر دارایی. اکنون مالیات بر درآمد توسط حقوق بگیران پرداخت می شود اما مالیات بر دارایی در جامعه ما خیلی کمرنگ است. اخذ مالیات بر دارایی این‌گونه است : هر کسی که دارایی بیشتری داشته باشد باید مالیات بالاتری پرداخت کند و همین موضوع باعث می شود افراد بر اساس نیاز خود خرید کنند. برای دستیابی به شفافیت اطلاعاتی مالی افراد ،باید راه اندازی این سامانه را هم در برنامه داشته باشیم. موضوع مهمی که در اجرای این سامانه باید به آن توجه داشت، اخذ مالیات بر تولید است. اگر در این شرایط تولید را از پرداخت مالیات معاف کنیم و فقط از درآمد و دارایی افراد مالیات دریافت شود هم بخشی از مشکل اشتغال حل خواهد شد و هم شاهد شفافیت مالی افراد خواهیم بود.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی – رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :