به گزارش کلهرنیوز،  پیمان موسوی، احسان حیدریان و احسان احسانی سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دلیل عدم حضور در جلسات سلب عضویت شدند.

بر اساس قانون، اعضای شورای اسلامی شهر در صورت داشتن شش جلسه غیبت سلب عضویت خواهند شد.

در حال حاضر اعضای سلب عضویت شده به مدت ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند اما در صورت تائید حکم مذکور، سه نفر عضو علی‌البدل جایگزین می‌شوند.

علی فتاحی طهنه، حیدر حیدری و طیب حیدری سه نفر عضو علی‌البدل هستند که در صورت سلب عضویت اعضای فعلی شوای اسلامی شهر کرمانشاه جایگزین خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :