به گزارش کلهرنیوز، با توجه به نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری و گرم شدن تنور تبلیغاتی، رؤسای ستادهای انتخاباتی کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در استان کرمانشاه مشخص شدند.

ریاست ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در استان کرمانشاه بر عهده دکتر محمدرضا سعیدی است.

ریاست ستاد مرکزی انتخابات محمدباقر قالیباف نیز سید احمد صفوی بر عهده دارد که نادر نوروزی و محسن عباسی از دیگر اعضای شورای راهبری ستاد مرکزی انتخابات محمدباقر قالیباف در استان کرمانشاه هستند.

رئیس ستاد انتخابات سعید جلیلی در استان کرمانشاه هم عبدالرحیم بنکدار رئیس ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ است.

همچنین علیرضا دودمان تیپی به عنوان رئیس ستاد انتخابات علیرضا زاکانی در استان کرمانشاه انتخاب شده است.

رئیس ستاد انتخابات امیرحسین قاضی زاده در استان کرمانشاه هم رضا فرخ شاهی است.

همچنین مرتضی عسگری هم به عنوان رئیس ستاد مصطفی پورمحمدی در استان کرمانشاه انتخاب شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :