به گزارش کلهرنیوز ، در ابتداي اين جلسه حجت الاسلام مهري امام جمعه اسلام آباد غرب ضمن تسليت  شهادت امام جعفر صادق (ع) در سخناني با قدرداني از زحمات شهردار سابق عنوان كرد انتظار داريم شهردار جديد كه منتخب شوراي اسلامي و در واقع منتخب مردم است  با سرلوحه قرار دادن امانتداري براي بهبود وضعيت شهر و بويژه  پرداخت بموقع حقوق كارگران  تلاش كند و با تعامل و همفكري با مجموعه اداري  بتواند تحولات قابل توجهي در سطح شهر ايجاد نمايد.

در ادامه اين جلسه صفري سرپرست شهرداري گزارشي از اقدامات دوماهه خود ارائه نمود و حميدي تبار شهردار جديد اسلام آباد غرب در سخناني مهمترين برنامه هاي خود براي آينده شهر را ارتقا رضايتمندي شهروندان،تزريق اميد و نشاط در شهر،تعامل با مجموعه مديران،تغيير سيماي بصري و مبلمان شهري،احياي حقوق شهرداري،احداث پارك در سطح محلات،ساماندهي نمايشگاه داران،انجام مطالعه براي ايجاد زيرگذر روگذر در ميدان شهيد هدايت و احداث پاركينگ طبقاتي در مركز شهر عنوان كرد .

در اين جلسه مهندس فخري مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري عنوان كرد  خواسته ما از شهردار جديد اسلام آباد غرب مواردي است كه ايشان بعنوان برنامه هاي كاري خود عنوان كرد و در این راستا حمايت هاي لازم  از ايشان بعمل خواهد آمد.

فرماندار اسلام آباد غرب در اين جلسه  با قدرداني از زحمات مهندس نوري و مهندس صفري  عنوان داشت قطعا نيازمنديهاي حوزه شهر در جلسات مختلف  به شهردار  انتقال داده خواهد شد و سعي خواهيم كرد اعتبارات دولتي را هم براي كمك به شهرداري  در نظر بگيريم و انتظار داريم با معرفي شهردار از امروز شاهد كار و تلاش بيشتر براي خدمت به مردم و تغيير فضاي  شهر باشيم .

در اين جلسه رئيس اداره اطلاعات و سخنگوي شوراي اسلامي شهر پيرامون انتظارات خود از شهردار سخناني عنوان داشتند.

در پايان اين جلسه ضن قدرداني از زحمات مهندس نوري شهردار اسبق و مهندس صفري سرپرست شهرداري  ،آقاي علي حميدي تبار با حكم استاندار محترم به سمت شهردار اسلام آباد غرب منصوب شد./اسلام آباد خبر

این خبر را به اشتراک بگذارید :