وی در آن زمان تاکید کرد اگر اختلاف بین بازار سرمایه و بازار پول حل نشود مشکلات زیادی در حوزه اقتصاد پدید خواهد آمد. اتفاقات امروز، پیشبینی دیروز وزیر اقتصاد دولت یازدهم است.

اکنون رئیسکل بانک مرکزی تغییر کرده و اگر فکری برای سپردههای با سود ۲۰ درصد نکند باید منتظر ورود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار باشیم که اگر تنها یکدهم آن به هر بازاری وارد شود میتواند نقش ویرانگر داشته باشد. سال گذشته بانکها سپردههای صاحبان سرمایه را با نرخهای حداقل ۲۰ درصد دریافت کردند تا از چرخش نقدینگی و ایجاد تورم جلوگیری کنند، اما شهریورماه موعد سررسید این سپردههاست و اگر برنامهای برای کنترل آنها وجود نداشته باشد حتما سونامی تورمی گریبان اقتصاد را خواهد گرفت.

برنامههای دولت نشان میدهد در بحث اقتصاد یک نظریه وجود ندارد و هر کسی به صورت جزیرهای عمل میکند. چندی پیش به منظور کنترل نقدینگی در بازار سکه پیشفروش کردند و برخی افراد صاحب سرمایه اقدام به خرید کردند.

اکنون افراد خریدار که خرید زیادی انجام داده بودند را دستگیر میکنند بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند. اگر قصد کنترل نقدینگی بوده چه یک نفر بخرد و چه یکصد هزار نفر نباید برای دولت فرقی داشته باشد.

سیدحسین سلیمی

عضو اتاق بازرگانی

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :