به گزارش کلهرنیوز ، بازرس ویژه اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش وپرورش در معیت آقای نورالله حیدری رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل وآقای مولا مراد نظری دبیر نظارت بر ثبت نام و معاون آموزش ابتدایی شهرستان عصر دیروز از دبستان های شقایق، خلیج فارس ودبیرستان های اسماء، ساره وغفاری به صورت سرزده بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید به بررسی وضعیت ثبت نام دانش آموزی ، نحوه جذب کمک های مردمی، نحوه دریافت وجوه کتب درسی وبیمه دانش آموزی وبررسی حساب مالی مدارس  وصیانت از حقوق اولیاء پرداخته شد.

بازرس وزارت نیز از نحوه روند ثبت نام و جذب کمک های داوطلبانه اولیاء ابراز رضایت نمود و بیان کرد: مدیران مدارس حق دریافت هیچ گونه وجهی به غیر از هزینه کتب درسی وبیمه دانش آموزی را ندارند ومشارکت های داوطلبانه مدارس صرفا از طریق حساب متمرکز بانکی مدارس صورت گیرد ومدیران حق دریافت هیچ گونه وجهی بصورت دستی را ندارند.

منبع:اسلام آباد خبر

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :