نمایندگان مجلس و دولت هر دو به فکر معیشت مردم هستند و بر اساس تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه و همچنین تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد معیشت مردم نمایندگان و دولت بر آنند تا یارانه کالایی غیرنقدی به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به اقشار کمدرآمد تحویل دهند. هنوز ابعاد و جزئیاتی از این طرح مشخص نیست اما به محض اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اطلاعات اقشار کم درآمد این کار وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح معیشت اقشار کم درآمد باید در نظر گرفته شود که مازاد درآمد دولت حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است. البته باید در نظر داشت از ۱۳ آبانماه به بعد صادرات نفت ما از دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه به یک میلیون بشکه کاهش خواهد یافت و باید ملاحظات کاهش درآمدهای دولت در ششماهه دوم سال را در نظر گرفت.

مازاد درآمد دولت در حساب خزانه دولتی قرار دارد و دولت بخشی از این پول را هزینه کرده است. بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته درآمدهای مالیاتی محقق نشده و از محل مازاد فروش نفت تأمین شده است. در بودجه پنج دوازدهم (پنج ماه ابتدایی سال) ۱۲۵ درصد افزایش درآمد از حوزه صادرات نفت داشتیم اما از محل درآمدهای مالیاتی تنها ۶۰ درصد آن در همین زمان محقق شده که کسری درآمد مالیاتی را از مازاد درآمد فروش نفت برداشت کردند.

محمد حسینی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :