به گزارش کلهرنیوز ، درجلسه اي كه باحضور افشین کریمی فرماندار اسلام آبادغرب و جمعي از مسئولين شهرستان برگزار شد، فرماندار درسخناني عنوان كرد: اهالي هر منطقه اي براي توسعه و اجراي زيرساخت ها بايد با مجموعه دستگاه هاي اجرايي همكاري داشته باشند و خوشبختانه امروز مالكين اراضي روستاي تجر اكبر با همكاري خود و اهدا زمين، مشكل تردد مردم اين منطقه را حل و بزودي رمپ ورود و خروج در ورودي اين روستا ايجاد مي شود.

فرماندار گفت: با توجه به تعريض جاده اسلام آبادغرب به حميل، ايجاد رمپ روستاي تجراكبر نياز به همكاري مالکین اراضي كشاورزي داشت و خوشبختانه امروز اين عزيزان در اين جلسه همكاري لازم با دستگاه هاي متولي را اعلام و بزودي اين اقدام موثر كه در صورت عدم اجرا امكان ايجاد خسارت هاي جاني و مالي براي مردم اين روستا را در پی دارد، به انجام خواهد رسيد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :