به گزارش کلهرنیوز  ، حبیب الله وفایی با اشاره به وضعیت اعتبارات استان در لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده ۷۸۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به کرمانشاه اختصاص یافته که از رشدی معادل ۹.۹۴ درصد نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ برخوردار است.

وی با بیان اینکه رشد اعتبارات عمرانی استانی کرمانشاه از متوسط کشور بالاتر است، گفت: متوسط رشد اعتبارات عمرانی استانی کشور معادل ۸.۷۵ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه بیان کرد: کرمانشاه از نظر رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال ۱۳۹۸ در جایگاه پنجم بین استانها قرار داریم، در حالیکه سال ۱۳۹۷ جایگاه دهم را کسب کرده بودیم و به عبارتی از رده دهم به رده پنجم ارتقاء یافته ایم.

وی به وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی استان نیز اشاره کرد و گفت: اعتبارات عمرانی ملی سال ۱۳۹۸ استان معادل ۵۷۶ میلیارد تومان است که رشدی ۵۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷( ۳۷۲ میلیارد تومان) دارد.

به گفته وفایی، اعتبارات عمرانی ملی سال ۱۳۹۷ استان نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش ۳۰ درصدی داشت.

وی به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان کرمانشاه در لایحه بودجه سال آینده نیز اشاره کرد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان(شامل حقوق و مزایای مستمر و سایر اعتبارات هزینه ای) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۴۴۸ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ رشدی معادل ۲۴.۷۵ درصد داشته و از این حیث جایگاه دوم را بین همه استانهای کشور داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه گفت: رشد اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۷ استان نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴.۳۴ درصد بود و از این حیث جایگاه هجدهم را بین استانها داشته ایم که امسال جایگاه استان از رتبه ۱۸ به جایگاه دوم ارتقاء یافته است./مرصاد

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :