به گزارش کلهرنیوز ، امیر کرمی اظهار داشت: واحد بهداشت محیط در عرصه هایی چون نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، بهداشت مدارس، و… از نظر کمی و کیفی نسبت به سال ۵۷ پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشته این در حالی است که شماری از این برنامه‌ها در آن سال‌ها وجود نداشته، اما در حال حاضر در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

به گفته مدیرگروه سلامت محیط و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، واحد بهداشت محیط با اجرای قوانین و مقررات سرفصل‌های کاری خاصی دارد در حالی که در سال ۵۷ هیچگونه قانون شفافی در این زمینه وجود نداشت.

وی همچنین از تربیت نیروهای انسانی فارغ التحصیل و دانشگاهی در عرصه‌های مختلف حوزه بهداشت عمومی و بهداشت محیط خبر داد و گفت: در سال ۵۷ فاقد وجود این فضا در سطح کشور بودیم.

کرمی افزود: ۳۰ شاخص در واحد بهداشت محیط مطرح است که شاهد افزایش کمی و کیفی چشمگیر این شاخص ها بوده ایم که در این میان می توان به افزایش تعداد بازرسان، تصویب قانون اجرایی و حاکمیتی، اجرای سیستم های نوین بهداشتی نرم افزاری و سخت افزاری اشاره کرد.

مدیرگروه سلامت محیط و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بیان داشت: از نظر درصد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از ۳۰ درصد به ۹۹ درصد در حوزه شهری استان کرمانشاه و در حوزه روستایی از ۲۰ درصد به ۹۸ درصد رسیده ایم.

وی میزان دسترسی خانواده ها از نظر شاخص‌های ارتقای بهداشت محیط نظیر دفع بهداشتی زباله و فضولات دامی را چشمگیر دانست و گفت: از نظر درصد دسترسی خانوارهای روستایی به توالت‌های بهداشتی از ۲۳ درصد به ۸۱ درصد ارتقا یافته ایم.

کرمی ادامه داد: همچنین خانوارهای روستایی از نظر وضعیت بهداشت محیط در حوزه دفع بهداشتی پسماندهای خانگی از ۸.۵ درصد به ۸۲ درصد رسیده اند.

مدیر گروه سلامت محیط معاونت بهداشتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دسترسی به شبکه آب آشامیدنی سالم در سطح خانواده‌های روستایی در استان کرمانشاه در سال ۵۷، ۲۷ درصد بوده که این شاخص در حال حاضر به ۹۶ درصد است.

وی افزود: واحد بهداشت محیط در زمینه‌های پیشگیری از آلودگی هوا و خاک، پیشگیری از دخانیات، تغییر رویکرد و نگرش در متصدیان اماکن تهیه و توزیع، تجهیزات آزمایشگاهی و مراکز بهداشتی و درمانی، امنیت مواد غذایی برنامه‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است./مرصاد

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :