بنای اولیه شهر اسلام آباد طبق نوشته اصطخری در مسالک الممالک وحمد اله مستوفی به دوران آریایی ها بر می گردد.

کلهرنیوز: شهر اسلام آباد غرب نام اولیه ای مندلی داشته است و این نام مربوط به دوره ماد تا ساسانی میباشد که با این اسم و با جمعیت اندکی مدتها به صورت یک محله کوچک مسکونی باقی مانده است .

باتوجه به وجود تپه چغا گاوانه در مرکز شهر کنونی اسلام آباد غرب و طی کاوشهای علمی باستان شناختی در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی توسط محمود کردوانی و نتایج یافته های تحقیقاتی در مرکز این شهر حاکی از آن است که این شهر باستانی در نقطه سوق الجیشی در جاده خراسان بزرگ قرار دارد.

این شاهراه از دوره باستان تا به امروز مسیر ارتباطی دشتهای بین النهرین و خوزستان باکوههای زاگرس و فلات ایران و فراسوی آن است از آن سو جاده ارتباطی آناتولی و آذربایجان به لرستان و فارس از نزدیکی آسلام آباد می گذشته است واین موقعیت ممتاز به این شهر این امتیاز رامیداده تا در محل تلاقی فرهنگهای پیش از تاریخ و تاریخی ، سرزمینهای مختلف رشد وترقی کند . پژوهشهای باستان شناسی آثار مهمی را از ادوار مختلف زندکی انسان باستان رادر این شهر شناسایی کرده است.

چنین به نظر میرسد که از دوره نوسنگی پیش از سفال (۱۰۰۰۰ سال پیش) مردم در این مکان می زیسته اند . ساکنان اسلام آباد همگام با دیگر مردمان کوهستان زاگرس در مراحل آغازین زندگی یکجا نشینی و اهلی کردن حیواناتی چون گوسفند وبز وآغاز کشت گیاهانی چون گندم وجو مشارکت داشته آند.

پس از آن در عصر مفرغ و آهن از حدود ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد آسلام آباد یکی از واحد های سیاسی کوههای زاگرس بوده که در منابع مکتوب بین النهرین به آن اشاره شده است .

با توجه به کشف تعدادی لوح نوشته گلی به خط بابلی قدیم در کاوشهای سال ۱۳۴۹ شمسی توسط محمود کردوانی و بازخوانی آنها توسط کامیار عبدی استاد دانشگاه شیکاگو آمریکا بین سالهای ۷۹تا۸۲ حاکی از آن است که شهر اسلام آباد غرب در ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد یکی از مراکز مهم تجاری محسوب می شده است.

در این لوحه های گلی از حقوق بردگان و موادتجارت شده از قبیل جو وگندم و روغن نام برده و رسید کالاها به احتمال شهری به اسم پالوم بوده است و به نظر میرسد که همین نام اسلام آباد امروزی بوده است در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی شهر هارون آباد که در آن زمان حود ۴۸۰ نفر جمعیت اولیه آن بود به شاه آباد تعقیر نام یافت و این شهر یکی از مراکز ایلات بزرگ غرب کشور به نام ایل بزرگ کلهر قرار گرفت. سرانجام شهر شاه آباد در سال ۱۳۵۷ مقارن با پیروزی شکوهمند وغرور آفرین انقلاب آسلامی به اسلام آباد غرب تغییر نام یافت .

باشگاه خبرنگاران جوان

این خبر را به اشتراک بگذارید :