به گزارش کلهرنیوز از روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمانشاه روز یکشنبه به نقل از مدیر ترویج و آموزش کشاورزی این سازمان افزود: در سالجاری دفتر ترویج دانش و فناوری کشلهرنیوزاورزی وزارت جهاد کشاورزی براساس شاخص های شش گانه، اقدام به ارزیابی عملکرد فعالیت های ترویجی ادارات ترویج استانها کرده که مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان توانسته است بالاترین عملکرد را در بین استان ها به خود اختصاص دهد.

محمدرضا اسماعیلی متین خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل همت و تلاش مضاعف همکاران ستادی، معاونتها، مدیریت ها، ادارات ترویج شهرستانها، مراکز جهاد کشاورزی و دهستانها با بخش های مختلف تحقیقاتی و اجرایی می باشد.
وی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد فعالیتهای ادارات ترویج استانها در زمینه فعالیت های گروهی ترویجی، بازدید و کارگاههای ترویجی می باشد، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ از شاخص های متعددی بهره‌گیری شده است.
مدیر ترویج جهاد کشاورزی کرمانشاه، استفاده از نفر سرانه را یکی از شاخص های ارزیابی بیان کرد و اضافه کرد: این شاخص از ۲ منظر عملکرد سال ۱۳۹۶ و مقایسه نفر سرانه سالهای ۹۶ و ۹۵ مدنظرقرار گرفته است.
متین، تنوع زمینه ها را دومین شاخص دانست و گفت: نظر به اهمیت ارایه برنامه های ترویجی متناسب با اهداف وزارت متبوع و در نظرگرفتن تمام زمینه ها، یکی از شاخصهای ارزیابی تنوع زمینه بود.
وی یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی را تعداد دوره های اجرا شده بیان کرد و خاطرنشان کرد: این شاخص از منظر برگزاری دوره ها ی متعدد در سراسر استان و پوشش درصد بیشتری از بهره برداران دارای اهمیت است.
این مقام مسئول، نحوه تکمیل فرم گزارش عملکرد را یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی سال ۱۳۹۶ اعلام کرد و گفت: نحوه تکمیل فرمهای گزارش عملکرد براساس دستورالعملها و شیوه نامه های ارسال شده، ارسال به موقع فرمهای تکمیل شده و تعاملات استانها با گروه توانمندسازی دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی رتبه بندی شده است.
متین اضافه کرد: با توجه به شاخصهای فوق، ارزیابی فعالیت دوره های ترویجی استانها انجام پذیرفت.
وی بالا بودن نفر روز آموزش ترویجی توسط مدیریت ترویج سازمان استان را یکی دیگر از موارد کسب این موفقت بوده است.
متین در پایان افزود: تنوع فعالیتها آخرین شاخص ارزیابی بوده که در این ارزیابی فعالیتهای ترویجی در سه زمینه کارگاه، بازدید و گروهی ترویجی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای بیش از ۹۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ است که سالانه بیش از چهار میلیون تن انواع محصولات از آن برداشت می شود.

 

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :