به گزارش کلهرنیوز ، بهناز کریمی در گفتگو با  خبرنگار مرصاد اظهار داشت: بر اساس سیاست گذاری های کشوری به طور متوسط باید سالانه ۳۰ مورد اهدای عضو در استان ها انجام شود و با این حال از ابتدای سال تنها چهار مورد پیوند اعضا در کرمانشاه انجام شده در حالی که تنها یک ماه تا پایان سال باقی مانده است.

وی افزود: در اهدای عضو هیچ گونه وجهی دریافت و پرداخت نمی شوند و برخی به اشتباه آن را فروش اعضا یا قاچاق می دانند اما این امر تنها خیرخواهانه است و افراد به جای خاک کردن اعضا آن را به نیازمندان اهدا می‌کنند و جان عده ای را نجات می دهند.

 مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان داشت: اگر همه امکانات موجود فراهم باشد از بدن یک فرد مرگ مغزی شده می توان هشت عضو به بدن نیازمندان پیوند زد با این حال در کرمانشاه تاکنون امکان پیوند ۳ تا ۴ عضو از اعضای بدن هر فرد مرگ مغزی شده وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اهدای قلب و ریه باید در اسرع وقت انجام شود افزود: بعد از عید شرایط برای پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فراهم خواهد شد.

کریمی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از تمام توان خود، هزینه و برنامه ریزی کرده و در این میان تنها باید فرهنگ مردم با ارائه آموزش های عمومی ارتقا یابد.

 وی ادامه داد: در اثر ضربه، عفونت و مواردی از قبیل مسمومیت ها مرگ مغزی ایجاد می شود که مردم رضایت به اهدای عضو فرد مرگ مغزی شده نمی دهند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: مرگ مغزی مترادف با مرگ قلبی است بنابراین همانگونه که مرگ قلبی باور می‌شود و نسبت به تدفین آنان اقدام می‌شود ثابت شده افراد مرگ مغزی شده دیگر به زندگی بازنمی‌گردند.

وی افزود: مردم باید بدانند مرگ مغزی و قلبی مترادف هستند و همچنین در اهدای عضو هیچ گونه  تبادل مالی انجام نمی شود بلکه جای خاک کردن اعضا جان عده ای نجات می یابد.

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :