کلهرنیوز : شناور شدن قایق‌های امداد و نجات در بخشی از شهرک کرناچی کرمانشاه را می بینید.دانلود فیلم در لینک زیر:

 

 

http://g1.asset.aparat.com/flv_video_new/4794/bd591176925d462b53000632b3434acd14379679-144p.apt?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjhlNGE3MWQwODE4MjYzYzNjZmNjMzM1NTU4Y2E3MmZiIiwiZXhwIjoxNTU0MzQ0ODgzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.lFNZ0IQZD4RmHnFO4UNfqslz8hsIQzK2lH8WnwlGvr8

 

 

/خبرفوری

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :