علی ربیعی گفت: در تعیین دستمزد ۹۷ هم به کارفرما توجه شده است و هم به کارگران. از سال ۹۴ به بعد تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است.

به گزارش کلهرنیوز ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد اعلام داشت: روند افزایش دستمزد با توجه به سبد معیشت کارگران با بیرون آوردن بهداشت، مسکن و آموزش انتظار می رود طی برنامه ۲ الی ۳ ساله پر شود. همچنین سعی می شود در هفته سوم فروردین ماه نرخ نهایی دستمزد اعلام شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، علی ربیعی ادامه داد: در سال های اخیر با ایجاد تفاهم در شورای عالی کار سعی بر آن شده است که در تعیین سیاست دستمزد هم به تولید و تولید کننده نگاه شود و هم کارگران و وضعیت آنها مورد توجه قرار گیرد. روند تعیین دستمزد در سال های اخیر به گونه ای بود که از نرخ تورم پیشی گرفت و باید به این روند ادامه داد تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.

ربیعی افزود: بعد از سال ۵۸ که افزایش حقوق بیش از ۱۷۰ درصد افزایش داشت، امسال با توجه به نرخ تورم ۸٫۳ و حدود ۲۰ درصد افزایش دستمزد در شورای عالی کار، حدود ۱۳۰ درصد بیش از تورم افزایش حقوق کارگران در سال ۹۷ تعیین شده است. در سال ۹۷ یک کارگر با دو فرزند ۱ میلیون ۵۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان دریافتی خواهد داشت. این عدد منهای دوماه پاداش پایان سال می باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رابطه میان تعیین دستمزد و نرخ تورم اعلام داشت: در سالهای گذشته تعیین دستمزد خیلی از نرخ تورم عقب مانده است، اما از سال ۹۴ تا ۹۶ دستمزد از نرخ تورم بالاتر اعلام شده است. در این سالها تعیین دستمزد براساس تفاهم میان نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در شورای عالی کار بوده است و در تعیین نرخ دستمزد هم به تولید توجه شد و هم به معیشت کارگران. این روند پیشی گرفتن مزد از نرخ تورم باید ادامه پیدا کند تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد. در سال های ۹۲ تا ۹۷ نرخ افزایش دستمزد به ترتیب حدودا ۲۵، ۱۷، ۱۴٫۵ و ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

علی ربیعی با مقایسه آماری بین دو دوره زمانی سال های ۸۹ تا ۹۲ و ۹۳ تا ۹۶ اعلام داشت: قدرت خرید کارگران از ۶/۵ – به ۸ رسیده است و این عقب ماندگی های دستمزد در طی سال های قبل باید جبران شود. در تلاشیم تا رفاه کارگران را با سیاست های مزدی و سیاست های جانبی افزایش دهیم./اقتصاد آنلاین

این خبر را به اشتراک بگذارید :