به گزارش کلهرنیوز ، حمید رضا قاسمی در گفتگو با  خبرنگار مرصادنیوز اظهار داشت: از مجموع ۶۵ خدمت غیرحضوری که قرار است به افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی ارائه شود تاکنون ۳۴ خدمت در کرمانشاه عملیاتی شده که در سه حوزه بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران قابل ارائه است.

وی افزود: خدمات بیمه شدگان شامل نام نویسی، پرونده الکترونیک، سابقه، درمانی و دفترچه، حمایت‌های کوتاه مدت، بازرسی‌های انجام شده از محل اشتغال، امور فنی بیمه شدگان و بازنشستگی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: در این میان خدمات نام نویسی شامل نام نویسی بیمه شدگان برای اولین بار، اعلام تغییرات بیمه‌ای، نمایش و اعلام تغییرات لیست افراد تحت پوشش، استعلام اطلاعات هویتی و شماره تأمین اجتماعی، استعلام آخرین رابطه بیمه پردازی، استعلام شماره حساب‌های ثبت شده و اعلام شماره حساب بانکی است.

وی افزود: همچنین خدمات پرونده الکترونیک نیز شامل پرونده الکترونیک من و خدمات سابقه شامل کلیه سوابق و ریز دستمزدهای بعد سال ۸۶، سوابق تلفیقی، سابقه به تفکیک شغل، اعتراض به سابقه دارای کسری کارکرد یا اشکال، اعتراض به سوابق ناموجود، محاسبه میانگین دستمزد دو سال آخر است.

قاسمی حوزه خدمات درمانی و دفترچه را شامل درخواست دفترچه غیر حضوری، استعلام برخورداری از حمایت درمانی، راهنمایی تصویری استفاده از خدمات درمانی و دفترچه اعلام و عنوان کرد: حمایت کوتاه مدت نیز شامل محاسبه مبلغ کمک هزینه ازدواج، درخواست غرامت، درخواست کمک هزینه بارداری،  درخواست کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه سفر، درخواست کمک هزینه کفن و دفن، درخواست برقراری مقرری بیکاری و مشاهده درخواست‌های ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه بازرسی‌های انجام شده از محل اشتغال، مشاهده بازرسی انجام شده توسط سازمان، ثبت درخواست برای افراد فاقد بازرسی انجام می‌شود گفت: حوزه امور فنی بیمه شدگان شامل خرید خدمت سربازی و حوزه بازنشستگی شامل نحوه محاسبه مبلغ بازنشستگی خواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه با اعلام اینکه حوزه کارفرمایان شامل خدمات نام نویسی کارفرمایی، ارسال لیست حق بیمه، بازرسی‌های کارگاهی، مکاتبات و ابلاغ‌ها، مطالباتی کارگاه، ریز مبانی محاسباتی است عنوان کرد: حوزه نام نویسی کارفرمایان نیز شامل نام نویسی غیرحضوری کارگاه جدید، کارگاه‌های کارفرما، پیمان‌های کارگاه، درخواست تغییر نام کارگاه، درخواست تغییر آدرس کارگاه، درخواست تغییر فعالیت کارگاه، در خواست ثبت پیمان جدید و درخواست تغییر کارفرما است.

وی افزود: همچنین خدمات ارسال حق بیمه شامل ارسال لیست حق بیمه به صورت اینترنتی، تهیه لیست بیمه و نیز  خدمات ارسال حق بیمه شامل ارسال لیست حق بیمه به صورت اینرنتی، تهیه لیست بیمه، مشاهده و پرداخت حق بیمه، دریافت نرم افزار موبایلی برای ارسال لیست حق بیمه کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر و بازرسی‌های کارگاهی هم شامل مشاهده گزارشات بازرسی‌های کارگاهی است.

قاسمی مکاتبات و ابلاغ‌ها را شامل مشاهده مکاتبات و ابلاغ‌های انجام شده توسط سازمان و اعتراض به ابلاغ و مطالباتی کارگاهی را شامل استعلام بدهی کارگاه، درخواست اعلام آخرین وضعیت مطالباتی کارگاه، درخواست مشاهده مراحل مطالباتی جهت هر شماره بدهی و اعلام نتایج، درخواست صدور برگ پرداخت جهت هریک از شماره بدهی‌های کارگاه و امکان پرداخت حق بیمه از سامانه غیرحضوری، درخواست صدور صورت حساب تجمیعی بروز، امکان تکمیل فرم درخواست تخفیف در خصوص بدهی‌های قطعی شده یا بدهی‌های برآوردی که کارفرما تمایل به پرداخت آن را دارد، اعلام کرد.

وی خدمت ریز مبانی محاسباتی را شامل گردش حساب قطعی، نتایج ریاضی و فنی، ریز محاسبات برآوردی و مشاهده ریز مبانی محاسباتی در حوزه‌های مطالباتی و پیمان دانست و افزود: خدمات ارائه شده در حوزه مستمری بگیران خدمات شامل فیش حقوقی، حکم مستمری بگیران، استعلام با تأیید اصالت، درخواست برقراری مستمری، خدمات پرونده الکترونیک، مشاغل سخت و زیان آور، تغییرات وضعیت احکام مستمری بگیران و تغییرات وضعیت افراد تبعی و بازنشستگی خواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه همچنین فیش حقوقی مستمری بگیران را شامل مشاهده فیش حقوقی مشاهده شماره حساب مستمری و صدور گواهی حقوق مستمری بگیران و نیز صدور حکم مستمری بگیران را شامل مشاهده حکم مستمری بگیران دانست و خاطرنشان کرد: استعلام با تأیید اصالت شامل استعلام وضعیت دریافت مستمری و تأیید اصالت گواهی حقوق مستمری بگیران است.

وی درخواست برقراری مستمری را شامل بازنشستگی، بازماندگان و از کار افتادگی خواند و بیان کرد: خدمات پرونده الکترونیک شامل خدمات پرونده الکترونیک من و خدمت مشاغل سخت و زیان آور هم شامل رسیدگی به مشاغل سخت زیان آور، فرم انصراف از سنوات ارفاقی این مشاغل خواهد بود.

قاسمی بیان داشت: تغییرات وضعیت احکام مستمری بگیران شامل درخواست رسیدگی به تغییرات دستمزد و سابقه بعد بازنشستگی و تغییرات وضعیت افراد تبعی شامل وضعیت افراد تبعی مستمری بگیران است.

وی با اعلام اینکه خدمت بازنشستگی هم شامل نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی است گفت: افراد تحت پوشش می‌توانند با مراجعه به سامانه https://eservices.tamin.ir و پس از مطالعه فرم راهنمایی موجود در سامانه نسبت به ثبت نام اقدام کنند به این ترتیب که با وارد کردن کد ملی و شماره همراه یک شناسه به تلفن آنها ارسال خواهد شد که با وارد کردن آن و تعریف گذر واژه‌ای حداقل هشت کاراکتری امکان دریافت خدمات فراهم می‌شود.

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :