روز گذشته در پي بروز يك اخلال و احيانا اشتباه در اجراي عمليات صدور قبض جديد براي مشتركين همراه اول رقمي (البته تقربيا) در حدود ۴۰۰۰ ميليارد ريال از جيب ۸۰۰ هزار مشترك همراه اول به حساب اين اپراتور واريز شد.

در پي بروز اين اخلال، پيامكي به مشتركين همراه اول با اين عنوان؛ «مشترك گرامي، نظربه اينكه مبلغ مياندوره جنابعالي از سقف مجاز افزايش يافته، ارتباط شما به مدت دو هفته يك طرفه ميگردد و جهت جلوگيري از قطع كامل نسبت به پرداخت قبض به روز به مبلغ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ريال اقدام فرماييد».

اين پيامك ضمن شوكه كردن مردم، اغلب آنها (من جمله خود بنده) را مجبور كرد كه مبلغ را سريعا پرداخت كنند و با يك حساب ساده سرانگشتي (اگر هر قبض را ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگيريم كه البته بسياري از آنها رقم بالاتري هم بودند) مي بينيم كه تقريبا ۴۰۰ ميليارد تومان و يا به عبارتي ۴۰۰۰ ميليارد ريال از جيب مردمي كه اين روزها گرفتار مسائل و مشكلات اقتصادي و معيشتي خود هستند، به حساب همراه اول واريز شد.

البته در ادامه مشخص شد كه صدور اين قبض ها اشتباه بوده است و اپراتور همراه اول از مشتركينش عذرخواهي كرد (كه البته اين عذرخواهي پيامكي هم از خيلي از مشتركين منجمله خود بنده صورت نگرفت) .

اما تكليف آن ۴۰۰۰ ميليارد چه مي شود؟

مديران همراه اول عنوان كرده اند كه اين مبالغ دريافتي به عنوان ديون مشتركين نزد همراه اول باقي مي ماند و در ادامه بابت كاركرد آنها از صورت حسابهاي بعدي شان كسر خواهد شد!!!

با يك حساب (بازهم سرانگشتي) مي بينيم كه سود اين مبلغ حدودا ۲۰ ميليارد ريال در ماه است!!

نكته ديگر: بودجه شهرداري كلانشهر كرمانشاه در سال ۹۸ حدودا ۸۰۰ ميليارد تومان است و اين يعني عددي كه همراه اول اشتباها از جيب مردم برداشت كرده در حدود پنج برابر بودجه يكسال كلانشهر كرمانشاه است!!

و اينجاست كه من شك مي كنم اين اقدام اشتباها صورت گرفته باشد!

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :