به گزارش کلهرنیوز ، علی محمد زوراوند اظهار داشت: این مقدار بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۴۰۳ میلی متر بوده ۹۰ درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۸۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در این مدت بیشترین بارش در شهر پاوه با یک هزار و ۴۴۰ میلی متر اتفاق افتاده تا میانگین بارش این منطقه به ترتیب ۹۱ و ۱۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و دوره بلند مدت افزایش یابد.
زواروند خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون همچنین میانگین بارش باران در گواور به یک هزار و ۳۳ میلی متر، جوانرود به ۹۹۰ میلی متر، گیلانغرب به ۹۰۳ میلی متر و دالاهو به ۸۹۵ میلی متر رسیده تا بعد از پاوه پر بارش ترین نقاط استان باشند.
معاون هواشناسی استان کرمانشاه همچنین از سومار با ۴۱۸ میلی متر به عنوان کم بارش ترین شهر استان در سال زراعی جاری یاد کرد و گفت: در عین حال بارش های این شهر مرزی نسبت به سال قبل ۴۵ درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۶۷ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: بعد از سومار، شهرهای سنقر و کلیایی با ۵۹۸ میلی متر، کوزران با ۵۸۲ میلی متر و قصرشیرین با ۶۰۵ میلی متر کمترین بارش های امسال را به خود اختصاص دادند.
زوراوند میانگین بارش های امسال شهر کرمانشاه را نیز ۶۷۷ میلی متر عنوان کرد و گفت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی قبل که ۲۶۹ میلی متر بود ۱۵۲ درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز ۷۳ درصد رشد نشان می دهد.

ایرنا

 

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :